Chuyên: Sn Xut, Mua Bán & Cho Thuê Các Loi Container

Đa ch: E220 T 3, Khu Ph 5, Phường Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đng Nai.

Container Văn Phòng, Container Kho - 0988 650 003

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Container Sản Xuất Mới

CONTAINER 6 FEET
Kích Thước Ngoài: (D 1,830mm x R 1,830mm x C 2,438mm)
Sản Xuất Mới: 100%
TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
Kín nước, không thủng.  Cửa đóng mở dễ dàng.
Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.
Gia Công Sản Xuất:
Bắn Cát Làm Sạch Và Tạo Nhám Bề Mặt:
 
Sơn Màu:
CONTAINER 10 FEET
Kích Thước Ngoài: (D 3,029mm x R 2,438mm x C 2,591mm)
Sản Xuất Mới: 100%
TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
Kín nước, không thủng.  Cửa đóng mở dễ dàng. 
Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

CONTAINER 20 FEET
Kích Thước Ngoài: (D 6,058mm x R 2,438mm x C 2,591mm)
Sản Xuất Mới: 100%
TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
Kín nước, không thủng.  Cửa đóng mở dễ dàng. 
Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.
Gia Công Sản Xuất:
Bắn Cát Làm Sạch Và Tạo Nhám Bề Mặt:

Sơn Chống Rỉ:

Sơn Màu: